จัดฟันบางนา: ฟันห่าง เกิดจากอะไร

จัดฟันบางนา: ฟันห่าง เกิดจากอะไร เรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม เพราะปัญหาของสุขภาพช่องปากและฟัน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัย ถ้าหากเราไม่ทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีหรือละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน อาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้

นอกจากนี้พฤติกรรมบางอย่างก็ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟันเช่นเดียวกัน เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือการใช้ชีวิตบางอย่างที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและฟัน หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าไม่ได้เป็นอันตราย แต่รู้หรือไม่ว่าหากเรามีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแล้วอาจจะทำให้เราเสียบุคลิกภาพและทำให้เรามีความไม่มั่นใจในตัวเองหรืออาจจะส่งผลไปถึงการบดเคี้ยวอาหารได้ นอกจากปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันแล้วการมีฟันที่ผิดปกติเช่น ฟันซ้อน ฟันเก ฟันห่าง ก็ถือว่าเป็นปัญหาช่องปากอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งวันนี้ทางคลินิกเราจะมาพูดถึงการที่มีฟันห่างเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้ไขอย่างไร ซึ่งปัญหาฟันห่างหรือมีช่องว่างระหว่างฟันนั้น เกิดขึ้นได้กับฟันทุกบริเวณแต่ถ้าเป็นในตำแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัด ก็จะสร้างความไม่มั่นใจ โดยเฉพาะบริเวณฟันหน้า ซึ่งสาเหตุของฟันห่างมีปัจจัยควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่หลายคนเลือกใช้วิธีการเข้ารับการจัดฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งปัญหาจากผู้ที่มีฟันห่างส่วนมาก ทำให้เกิดความไม่มั่นใจเมื่อต้องยิ้มหรือพูดคุยกับผู้อื่นและส่วนปัญหาสุขภาพมีผลมาจากฟันห่างนั้นจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวอาหารตามมาได้

สำหรับฟันห่าง เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับช่องปากและฟันโรคเหงือกหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ทำจนเคยชิน เช่น ความผิดปกติของเนื้อเยื่อที่ยึดเกาะใต้ลิ้นกับพื้นด้านล่างของช่องปาก หรือเนื้อเยื่อใต้ริมฝีปากบนกับเหงือกโดยเนื้อเยื่อเหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเส้นและทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างช่องปากตั้งแต่ยังเป็นทารก บางคนมีเนื้อเยื่อยึดติดมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งผลให้มีฟันห่างออกจากกันได้นั่นเอง รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับขนาดฟันที่เล็กกว่าขากรรไกร ซึ่งหากมีฟันขนาดเล็กกว่าขากรรไกรหรือมีขากรรไกรที่ใหญ่เกินไป อาจส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน เพราะขนาดของฟันและขากรรไกร มีปัจจัยทางพันธุกรรมเป็นตัวกำหนด ถ้าหากพ่อแม่มีฟันห่างโอกาสที่ลูกจะมีปัญหาก็มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปด้วย ต่อมาสาเหตุที่เกิดจากเนื้อเยื่อของเหงือกเจริญเติบโตมากเกินไป หากมีเนื้อเยื่อที่ขอบเหงือกบริเวณฟันหน้าส่วนบนมากเกินไป ก็อาจเป็นดันฟันให้แยกออกจากกันได้ ทำให้เกิดช่องว่างมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับโรคเหงือกที่เกิดการติดเชื้อ จนเกิดโรคเหงือกก็เป็นสาเหตุของฟันห่างได้เช่นเดียวกัน เพราะจะส่งผลให้เกิดการอักเสบและสร้างความเสียหายต่อเหงือกและเนื้อเยื่อที่รองรับฟัน ทำให้ฟันโยกและเกิดช่องว่างระหว่างฟันตามมา นอกจากนี้ปัญหาฟันหลุดหรือได้รับการถอนฟันและการที่มีฟันไม่ครบหรือต้องถอนฟันเพียงแค่ 1 ซี่ ก็อาจนำมาสู่ปัญหาฟันห่างได้เช่นเดียวกัน รวมไปถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็ส่งผลเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่า งเช่น ภาวะที่ลิ้นดันฟัน ซึ่งเกิดขึ้นได้ในเด็กโตและผู้ใหญ่ที่มีการกลืนอาหารต่างจากคนทั่วไป โดยแทนที่ลิ้นจะแตะบริเวณเพดานปาก ขณะกลืนแต่กลับไปดัฟันหน้า ซึ่งเกิดจากแรงกดต่อฟันหน้าอย่างมาก ทำให้เกิดฟันหากได้และนิสัยดูดนิ้วซึ่งมักจะพบได้ในเด็กชอบดูดนิ้วอาจมีฟันหน้าห่างเนื่องจากแรงดูจากการดูนิ้วนั่นเอง

สำหรับใครที่มีปัญหาฟันห่างและอยากทำการแก้ไขสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาจากทางคลินิกได้ เพราะในปัจจุบันฟันห่างสามารถรักษา ทำให้ฟันกลับมีความสวยงาม ทำให้มีความมั่นใจขึ้นได้ หากใครสนใจสามารถปรึกษาทันตแพทย์ของทางคลินิกได้ เพื่อทำการรักษาและปิดช่องว่างระหว่างฟัน ซึ่งการรักษาฟันห่างนั้นสามารถแก้ไขได้ ด้วยการเข้ารับการจัดฟัน ซึ่งเป็นวิธีที่มักใช้ในปัจจุบัน เพราะเครื่องมือการจัดฟันจะสามารถดึงฟันให้เรียงตัวชิดกันอย่างมีระเบียบมากขึ้น นอกจากนี้การจัดฟันแบบใสหรือการจัดฟันแบบถอดได้ก็อาจจะให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทางคลินิก เราก็มีบริการการจัดฟันแบบใส เพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาเข้ารับการรักษาได้ นอกจากการจัดฟันแล้วการเคลือบฟันเทียมหรืออุดฟันก็เป็นกระบวนการทางทันตกรรมที่สามารถช่วยได้ซึ่งวิธีเหล่านี้ ก็เป็นการใช้วัสดุที่มีสีเหมือนกับฟันของผู้เข้ารับการรักษามาปิดช่องว่างหรือครอบฟันไว้ แต่ถ้าหากช่องว่างระหว่างฟันนั้นเกิดจากการสูญเสียฟัน ทันตแพทย์อาจจะแนะนำให้แก้ไขด้วยการทำสะพานฟันแทน

นอกจากนี้ ถ้าหากการเกิดฟันห่างหรือปัญหาฟันห่าง มีสาเหตุมาจากการเกิดโรคเหงือก ทันตแพทย์อาจจะใช้วิธีการรักษาโรคที่เป็นสาเหตุ เพราะผู้เข้ารับการรักษาต้องรักษาการติดเชื้อหรืออักเสบจากโรคเหงือกก่อนจึงจะทำการอุดหรือปิดช่องว่างระหว่างฟันต่อไปได้ โดยเน้นในการกำจัดคราบจุลินทรีย์และหินปูนบริเวณบนและใต้เหงือก ส่วนโรคเหงือกที่รุนแรงอาจต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อขจัดคราบหินปูนที่สะสมอยู่ลึกภายในเหงือกก่อน

RELATED POST

FAA อนุมัติเที่ยวบินโดรนเชิงพาณิชย์อัตโนมัติครั้งแรก

Federal Aviation Administrationได้รับการอนุมัติของประเทศครั้งแรกที่เคยโดยอัตโนมัติอย่างเต็มที่ในเชิงพาณิชย์เที่ยวบินทำเสียงขึ้นจมูก ในเอกสารที่โพสต์บนเว็บไซต์ FAA บริษัท American Robotics Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในแมสซาชูเซตส์ได้รับการยกเว้นบางส่วนเมื่อวันที่ 14 มกราคมที่อนุญาตให้เครื่องบินไร้คนขับบินพ้นสายตาของนักบินระยะไกล โรเบิร์ตซีคาร์ตีรองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบริการมาตรฐานการบินลงนามโดยทุนนี้ช่วยให้American Roboticsสามารถใช้งานเครื่องบินไร้คนขับ Scout Quadcopter ที่มีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 20 ปอนด์ในพื้นที่ชนบทเพื่อการวิจัยพัฒนาและฝึกอบรม ตามที่ให้ไว้การดำเนินการของ…

อาบน้ำเย็นพิธีชินโตญี่ปุ่น สวดหยุดยั้งโควิดแพร่ระบาด

ชายสวมผ้าเตี่ยวส่วนผู้หญิงสวมชุดขาวพนมมือท่องบทสวดมนต์ก่อนลงอาบน้ำเย็นแช่น้ำแข็งในพิธีกรรมของศาสนาชินโตที่ศาลเจ้าในกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 10 ม.ค.ว่า มีชายหญิงกว่า 10 คนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมของศาสนาชินโตในกรุงโตเกียว เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องลดจำนวนผู้คนลง จากเดิมที่เคยมีคนร้อยกว่าคนมาร่วมพิธีเมื่อต้นปีที่แล้ว โดยชายจะต้องสวมผ้าเตี่ยวและหญิงสวมชุดขาว ท่องบทสวดมนต์ก่อนลงอาบน้ำเย็นแช่น้ำแข็ง เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และยังเป็นการสวดภาวนาเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19อีกด้วย ผู้ร่วมพิธีจะต้องอบอุ่นร่างกายก่อนและท่องบทสวดท่ามกลางอากาศท้องฟ้าสดใสแต่อุณหภูมิ 5.1 องศาเซลเซียส ผู้ร่วมพิธีชาย 9…

ครอบครัวของ Brian Sicknick เจ้าหน้าที่ตำรวจของ Capitol กล่าวว่าการเสียชีวิตของเขาไม่ควรเป็นเรื่องการเมือง

สมาชิกในครอบครัวของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ Capitol ที่ถูกสังหารBrian Sicknick เรียกร้องให้สาธารณชนอย่าทำให้การตายของเขาเป็นประเด็นทางการเมืองและเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาในขณะที่พวกเขาโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของเขาในหน้าที่ “ ไบรอันเป็นฮีโร่และนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ผู้คนจดจำ” เคนซิกนิคพี่ชายของเขากล่าวในแถลงการณ์ต่อฟ็อกซ์นิวส์ในนามของครอบครัว ทหารผ่านศึก 12 ปีของหน่วยงานตำรวจเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีหนึ่งวันหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บระหว่างการจลาจลภายในศาลากลางสหรัฐในวอชิงตันตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งกำลังสอบสวนการเสียชีวิตของเขาในฐานะฆาตกรรม Sicknick เป็นลูกชายคนสุดท้องในบรรดาลูกชายสามคนเกิดเมื่อ 42 ปีที่แล้วใน South River รัฐนิวเจอร์ซี…

Kid Rock มอบเงิน 6 หลักให้กองทุน Barstool Sports สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Kid Rockประกาศในทวีตเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะมอบเงิน 100,000 ดอลลาร์ให้กับกองทุน Barstool Sports เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากข้อ จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา "นี่คืออเมริกาที่ฉันรัก!" นักร้องนักแต่งเพลงเขียน "วางฉันลง 100k และฉันโพสต์สิ่งนี้เพื่อหวังว่าคนอื่นจะได้รับความสุขเช่นเดียวกับฉันอาจจะได้รับความช่วยเหลือ" การมีส่วนร่วมของคนดังดูเหมือนจะเป็นการบริจาคที่มากที่สุดเป็นอันดับสองของกองทุนจนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่เบื้องหลังการบริจาคของ David Portnoy ผู้ก่อตั้ง Barstool Sports…